250 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
Șehirler yıkılırken kabileler, devletler ortadan kalkarken insanlığın gözbebeği kitaplar da yokedilmiștir. Eski filozoflardan pek bir șey kalmamıș.,kendilerini eleștiren insanların eserlerindeki alıntılardan bașka.