Dünyada yedi devlete sahip tek millet Türkler: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kıbrıs.

Yedi devletimiz var!