Sanat, din ve felsefeye uzak kalışımızı, çağımızda büyük yaratıcıların olmayışından yakınarak haklı gösterme eğilimindeyiz.