bu can içimde kuştur kunâla
seni görünce titrer
bu can gözümde mahabbettir kunâla
seni görünce yanar
bu can burnumda soluk olur kunâla
uçar gider
Asaf Hâlet Çelebi
Sayfa 72 - Everest Yayınları