Steiner, teozofi cemiyetinden ayrılıp kendi ekolünü kuran bir abimizdir. Ayrılma gerekçesi, kabaca hakikatin salt doğu veya hint kaynaklarında değil batıda da bulunabileceğidir. Kendince kimsenin deneyimleyemediği ilginç durumları keşfeden, tehlikeli sularda yüzen, hakikat yolunda farklı kıyılara ulaşmış birkaç insan arasında sayabiliriz steineri. Kitapta ilginç deneysel yöntemler vardır, sistemli şekilde uygulanırsa, şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz. Ama sınırı geçmek, geri dönülemez sıkıntılar yaratabilir. Bunun uyarısını da yapayım. Bazı yollar çok tehlikeli deneyimlere sebep olabilir.