“Geh-i vuslâtta âşık, geh mehcûr
Bu dünyâdır geh-i mâtem, geh-i sûr”

“Aşık bazen vuslattadır, bazen ayrılıkta. dünya derler buna; bazen ölüm, bazen... *”