Hayret, tasavvufun merhalelerinden biridir. Galib'den kırk yıl sonra Nerval, "Hayretiyûn" mesleğinden bahseder.