(Fourier)İnsanın özgürce gelişiminin ve tüm arzularla şehvetin sınırsız hale getirilmesinin toplumda iyi insanın üremesine yol açacağına ve ayrıca ahlaksızlarla kötülüğün,toplumsal iyimserliğin en aşırı biçimi olan kendi memnuniyetini tam anlamıyla tatmin etme özgürlüğüne konan tahditlerin sonucu olduğuna inanır.