Hayat gitgide artan acılar demek; artan bir hızla en dibe, en korkunç acılara doğru uçmak demekti."İşte ben de uçuyorum..."
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Sayfa 75 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları