"Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, hevaya uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır..." // Sad,26-28

Yeryüzünde halifelik ve yöneticilik verilen Davud'a (a.s) hitap eden bu ayet, onun şahsında tüm yöneticilere hitaptır. Allah (svt) yöneticileri hak ile hükmetmeye davet eder ve bu hakkın karşısında yer alan her türlü nizam ve kanunu, heva/istek/arzu diye isimlendirir.