Aramızda geçen konuşmadan tatsız bir hava , birtakım önsezilerin ağırlığı, her şeyin söylenmemiş olmasından doğan bir hoşnutsuzluk kalmıştı ortada.
Meşa Selimoviç
Sayfa 129 - Timaş Yayınları