"Hiçbir şeyde aşırılığa gidilmemeli...
Hiçbir şey tek taraflı, tek gözlü olmamalı...
Her şey ölçülü olmalı, zamanında ve yerinde yapılmalı."