123 syf.
·Beğendi·9/10
Tarikatın bașında bulunan ve müritlerine yol gösteren kimselere șeyh denmektedir. Șeyhler asırlar boyunca halkın cehaletinden faydalanarak din ve tasavvuf adı altında geniș halk yığınlarını etkisi altına alabilmișlerdir. İddalarına göre Allah'ı bilme, tanıma, anma ve Allaha ulașma kurallarını ancak onlar öğretebilir.