Sıklıkla yaptığımız hataların başında, üzerinde konuşmaya değer olan kavramların anlamlarına yönelik değil, daha çok o kavramların eylemlerine yönelik yaptığımız uzun münakaşalar gelir. Bu hata, bizi ilgili kavramın ne olduğunu bilmeden nasıl olduğunu anlamaya iten uzun ve yorucu sürecin başlangıcını ilan eder.
Hemhal Dergisi
Sayfa 20 - Hüseyin HAKAN