...müesseseler demokratlaştırılmadıkça bu memlekette demokrasi bir hevesten ibaret kalır ve dayandığı şey, bir ütopya olur.
Ahmet Özgür Türen
Sayfa 125 - Destek Yayınları