" Ölüm güzel şey; budur perde arkasından haber
Hîç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber "