Çevresini ikiye ayırıyordu .
Faydalılar .
Lezzetliler.

Sevmediği halde faydalı ise , o kişiye devlet işlerinde
en üst makamlara getirmekten asla çekinmezdi .

Çok sevdiği halde , hep yanında olduğu halde, hiçbir mevkiye getirmediği arkadaşları vardı , onlara "lezzetli" diyordu .