"Kesin buyruk bir tanedir, hem de şudur: ancak aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin maksime göre eylemde bulun."
Immanuel Kant

[Maksim: Ahlak İlkesi, TDK;
Maksim: Öznel İlke,
ABDULLAH KAYGI s.10]