Ama insan sisteme ve soyut mantığa öylesine tutkuyla bağlıdır ki, gerçeği bilerek çarpıtmaya, kulaklarını da gözlerini de kapayıp yalnızca kendi mantığını savunmaya hazırdır.