Oy Fenerli gözünü aç geçti fener devri

Gönülsporlular dünyaya nam verdi

Biz elektrik gibi yanar, hem de yakarız

Usta futbolcuları bakışından çakarız.

Hey, bize derler kadın futbolcu, Gönülsporlu

Futbolda hem ustayız hem der zorlu

 

Naci-Şeref-Basri hani neredeler?

Belki de şimdi Kurbağalıdere’deler.

Biz ne kurbağayız ne de derede balık

Erkek futbolcular da alık mı alık

Eğer devam ederseniz bu cakalı gidişte

Sonra mumunuzu söndürürüz bir üfleyişte.
Bedia Tuncer
Matbaa Teknisyenleri Basımevi / FANTAZİ GÖNÜLSPORLULARIN NÜMAYİŞLERİ