İrokua yerlileri ve diğer yerli kabileler insanda ahlaksızlık şüphesi uyandırıyordu. Kocaların kendilerine ait kadınları cezalandırma hakkı dahi yoktu. Kadınların ise kendi fikirlerini, kendi malları, topluluk kararlarında oy kullanma ve boşanma hakları vardı.
İstilacı beyazlar artık huzur içinde uyuyamıyorlardı : Pagan vahşilerin gelenekleri onların kadınlarına da bulaşabilirdi.
Eduardo Galeano
Sayfa 22 - Sel Yayıncılık