"Dünyada Sizden , yani bütün erkeklerden neden bu kadar nefret ediyorum biliyormusunuz?
Sırf böyle en tabii haklarıymış gibi insandan bir çok şeyler istedikleri için...
Beni yanlış anlamayın , bu taleplerin muhakkak söz haline gelmesi şart değil...
Erkeklerin öyle bir bakışları , öyle bir gülüşleri , ellerini kaldırışları , hulasa kadınlara öyle bir muamele edişleri var ki...
Kendilerine ne kadar aptalca güvendiklerini fark etmemek için kör olmak Lazım.
Herhangi bir şekilde talepleri reddedildiği zaman düştükleri şaşkınlığı görmek , küstahça gururlarını anlamak için kafidir.Kendikerini daima bir avcı, bizi zavvalı birer av olarak düşünmekten asla vazgeçmiyorlar.Bizim vazifemiz sadece tabi olmak , itaat etmek , istenilen şeyleri vermek...
Biz isteyemeyiz kendiliğimizden bir şey vermeyiz ...
Ben bu ahmakça ve küstahça erkek gururundan tiksiniyorum.🤢