Seven insan tanrı'nın, Tanrı da onun içindedir, çünkü Tanrı sevgidir.
1
Beğeni
kamera
;