Bilinmeyen yerlerde yaşanan o yalnızlık beni korkutur. Kendimi yeryüzünde o kadar yalnız, o kadar küçük hissederim ki, hızla evimin yolunu tutarım.
Guy de Maupassant
Sayfa 49 - İthaki Yayınları - 1. Baskı, Ocak 2017, İstanbul