'Alçakgönüllülük mutluluktur' der Kutsal Kitap. Mutluluğun hayali görüntüsü vardır onlarda. Bizim yalnız sefaletimizi hissetmez onlar, hayatları boyunca benimki gibi, dönemeçler dışında başka temaslar bulunmadan, anlamanın, görmenin, sezmenin ve ebedi yalnızlığımızın bilincinde olmaktan gelen acı çekmenin getirdiği bencil tatmin duygusundan başka mutluluk olmaksızın dolaşıp duramazlar.
Guy de Maupassant
Sayfa 55 - İthaki Yayınları - 1. Baskı, Ocak 2017, İstanbul