İki kişi yoktur bir aşkta
Olmuştur 2 gönül bir parça
Ne zamanki hisler karşılıksızdır sevdada
İşte o zaman gönül olmuştur 2 kırık parça