Ax fedî dike qebul bike,
Mirov fedî nake lê dixe.
Wê te bikujin zaroko,
Pişt re bixwînin duê xwe.


Toprak utanır sarmaya,
İnsan utanmaz vurmaya.
Öldürürler seni çocuk.
Sonra dururlar duaya