Halbuki herşey, O’nu gösteriyor, O’na işâret ediyor, O’na şehadet ediyor.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 280 - Sözler Neşriyyat. San. Tic. A.Ş.