''İnsan başkalarının karar verme gücüne kendisininkinden çok güvenir.''-Nietzsche
Abdullah Reha Nazlı
Sayfa 87 - Kamer Yayınları