Savaş ya da ırksal, etnik, dinsel ya da ideolojik çatışma zamanlarında"hangi taraftansınız?" sorusu grup dayanışması duygusunu canlandırmak ve bu mücadelenin herhangi bir biçimde sorgulanmasının hainlik olduğunu ima etmek için kullanılır(....) Bu soru dünyayı"biz" ve "onlar" olarak böler......
Peter Singer
Sayfa 117 - İthaki Yayınları