Kökü, çağların başlangıcına dayanan bir girdabın içinde sürükleniriz; o girdabın "düzen" çehresine bürünmüş olması da, sadece bizi daha iyi kapıp sürüklemek içindir.