İmam Abdullah b. Mubarek şöyle demiştir;

Vallahi, hiçbir şey beni yormadı, Allah için bir kardeş bulamayışımın beni yorduğu kadar.

| İbnu'l-Cevzi, Sıfatu's Safve, 326