Schopenhauer'un kötümserlik felsefesine göre, daima bir şeyler için çaba gösteriyoruz, ona ulaşınca da, kalıcı tatmine ulaşmak yerine, tatmin edilmesi gereken yeni arzular boy gösteriyor.
.....
Güney Afrikalı bir felsefeci olan David Benatar, Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence( Hiç Doğmasak Daha İyiydi: Dünyaya Gelmenin zararı)adlı kitabında Schopenhauer'in kötümserliğine benzer bir şeyi savundu.
.... Diyor ki, tatmin olmamış bir arzuya sahip olmak, bir tatminsizlik durumu içinde olmaktır, o da kötü bir şeydir. Dahası, hayatımızın büyük kısmını tatmin edilmemiş arzularla geçiririz, çoğumuzun ancak arada bir ulaşabileceği tatminler, bu uzun süren olumsuz hallere ağır basmaya yetmez.
Peter Singer
Sayfa 180 - İthaki Yayınları