...beyin zarı olmadan acının ya da herhangi bir tür bilincin var olup olmayacağını bilmek zor. Gebe kaldıktan sonraki yaklaşık on sekiz haftanın öncesinde, beyin zarı, içerisinde sinaptik bağlantıların gerçekleşmesi için yeterince gelişmemiştir. On sekiz ile yirmi beş hafta arasında, fetüsün beyni, bilinçle ilintili kısımlarda bazı sinir iletiminin olduğu bir evreye ulaşır.
...Bu, fetüsün acıyı hissedebildiği ilk zaman olarak, on sekiz haftalık gebeliğe işaret eder.
Peter Singer
Sayfa 211 - İthaki Yayınları