Sömürge koşulları fark edildiğinde, dünyayı bölen şeyin öncelikle "falanca insan türüne", "falanca ırka" mensup olup olmamak olduğu açıkça görülür.
Frantz Fanon
Sayfa 46 - Versus Yayınevi