Ranciere'ye göre bir sınıfta sadece öğretmeni dinleyerek gerçekleşen bir 'öğrenme' biçimi mevcut değildir.Öğrenme olan bir ortamda sorular öğrenciden gelir,hocadan değil.