Sayın Başkan, Sayın Üyeler,
Biliyorsunuz, "sosyal sınıflar üzerinde tahakkümü tesis etmeye matuf propaganda" yapmakla itham ediliyorum. Sayın Savcı, bu ithama gerekçe olarak, "Uygarlık Tarihi" adlı ders kitabımı, tarafsız bir bilim adamı gözüyle değil Marksist görüşle yazdığımı, Marksizm-Leninizmi övdüğümü, ona karşı olan görüşleri kötülediğimi, kültürün her dalının komünizm propagandası yapması gerektiğini telkin ettiğimi, bilimsel tarafsızlığa uymadığım için de "liseden kopup gelen öğrencileri tek yönlü şartlandırdığımı" ileri sürmektedir.
(...) Sayın Savcım, hakkımda uygulanmasını istediği 142. maddenin öngördüğü unsurlar, özellikle "cebir" unsurunu da ne yazılarımda ne de sözlerimde rastlamaya imkân yoktur.

30 Eylül 1976
Server Tanilli