Budizmin ana öğretilerinden biri "benlik yok" fikridir, yani bireysel egonun bir mit ve yanılsama olduğu ve uyanmanın veya aydınlanmanın benliği aşmayı ve hayatın bir oluş halini fark etmeyi içerdiğidir.
Andrew Heywood
Sayfa 305 - BB101 Yayınları