Sömürgecilik, halkın geçmişine yönelir, bu geçmişi bozar, biçimsizleştirir ve yok eder.
Frantz Fanon
Sayfa 205 - Versus Yayınevi