216 syf.
·Beğendi
Yazar hayata, hâdisâta, modern çağın bize dikte ettiklerine, gözden kaçırdığımız hususlara ve daha pek çok şeye tefekkür penceresinden bakıyor ve bizlere gördüklerini anlatıyor.
Bundan sebeb okuyanın nasibine çokça tefekkür etmek düşüyor.
Tefekkür ki şu zamanda en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri.

Zira 'gaflet' hastalığı, dimağlarımızı ve kalbimizi istila etmiş durumda.

Peki ikisi arasında ne gibi bir alaka var diye sorarsanız;
Bediuzzaman Said Nursî Hazretleri gaflet hastalığından muzdarip olanlara şu reçeteyi yazmış yıllar önce;

“Tefekkür gafleti izale eder”

Kitabı okuyup bitirdiğimiz vakit, kalbimizi bu pencerenin önünde bulacağız ve hayata bu pencereden baktığımız zaman kalbimizin gaflet hastalığından sebeb vahim halini ve gözlerimizin hakikatlere ne derece perdelendiğini anlayacağız.