HETA MİN Jİ TE HEZ NEKİR

Heta min ji te hez nekir 
Xortekî kerr 
Lal 
û 
Kor bûm. 

Heta min ji te hez ne kir 
Tucar nediguherî demsal 
Daran xwe ne dixemiland 
Bi pelg û kulîlk 
Roj ne dibişirî û 
Germ nedikir 
Bajar, kolan û zevî 
Jiyan wiha têrtam û 
Ne xwedîwate bû. 

Niha har û din im 
Ji bo evina te 
Ey welatê nav li min kirî 
Necar, hedad 
Hostayê min 
Ne tenê te 
Ji dar û beristan 
Mar û moristan 
ji Derd û belayên te ji 
Hez dikim