Ji min re gotin "Te çawa hez kîr?"
Min got "Ez wê derê nizanim ket dilê min wisa min hezkir. Her roj ê dibinim carnan rastî lî berçava carnan di nav xêyalan. Hem li min dur hem li min nêz..."