Toplumsal yaşam, açıklaması olmayan olayların rastlantısal bir sıralanışı değildir.