LOKMAN SÛRESİ
Mekke döneminde nâzil olmuştur, 34 âyettin Yalnız 27-29. âyetleri Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan alımıştır.

Rahmân ve Rahîm Allahın adıyla
1. Elif, Lâm, Mim.
2. Bunlar, hikmetli Kitâb'ın âyetleridir.
3. (Bu âyetler) güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak (indirilmiştir).
4. O (iyi davranışta buluna)nlar namazı dosdoğru/gereğine uygun kılarlar, zekâtı (tastamam) verirler ve onlar âhirete de kesin inanırlar.
5. İşte onlar, Rablerinden (yana) bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar, kurtuluşa/maksûda erenlerin ta kendileridir.
6. Kimi insanlar da vardır ki (din hakkında) bir bilgisi olmaksızın, (insanları) Allah yolundan saptırmak ve onu (o yolu), eğlence edinmek için lâf eğlencesi sözleri 1 satın alır (ve okur veya dinleyip seyreder). İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.2
7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki (o) kulaklarında bır ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. (Resûlüm!) Ona çok acıklı bir azabi müjdele!3 [bk. 21/2]
8. Doğrusu, iman edip de güzel İşler yapanlât var ya, onlar İçin na'îm İbol bol nimet) cennetleri vardır.
9. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşin O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.
10. (Allah,)o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi (yer) sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz, gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten (bitkiler) bitirdik.

---------------------------------------------------------

1- Roman; hikâye, şarkı ve şiir türünden İslâm'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler.
2- Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ümmetimden birtakım topluluk gelecektir ki, ferci (zinayı), ipek elbiseler giymeyi ve çalgı âletleri çalıp (şehvetli) eğlenceleri helal ve mübah/normal sayacaklar, Allah onların evlerini çökertip qhelak edecek, kalanları(n yaşayışlarını) da maymun ve domuza çevirecektir," Buharı, "Eşribe'' Bâb: 5; Münâvî, V, 395). Bu felaket/günaha sebep olabilen, aykırı ses, söz, resim ve görüntülerden kendisini ve aile fertlerini muhafaza etmek her müslümanın görevi olmalıdır. Bu hususta uzuvlarımızın da sorumlulukları vardır, (bk.17/361)
3- Celâleyn