Özgürlük, "Söylediklerinizden tiksiniyorum ama bunları söyleme hakkınızı ölümüne dek savunacağım." diyebilen Voltaire gibi, tek bir insan var olduğu sürece var olmaya çalışacaktır.