Siz insanlar.. durumunuzda trajik birşeyler olduğunu hissetmedikçe kendinizi yaşıyor saymazsınız.