Tasarruflarını dışarıya akıtma imkânı elde etmek için, emperyalist güçler yabancı ülkeleri işgal ederler ve sömürge yönetimler kurarlar. Avrupalı kapitalistler ardından bu sömürgelerde fabrikalar kurarlar ve kendi yurtlarında satamadıkları malları sömürge halklara satarlar.