Însanın kaderi böyledir işte: Bugün umudun körpe yaprakları açar, ertesi gün çiçeklenir, üzerini bütün görkemli açılmış çiçekler kaplar;üçüncü gün öldürücü bir don çıkagelir; o zaman da çiçekler dökülür. Yaradılışı böyledir onun.
Stendhal
Sayfa 239