Küba lideri Dr. Fidel Castro, İsa Peygamber'in «Büyük bir devrimci» olduğunu ve Hıristiyanlık ile «Küba sosyalizmi» arasında hiçbir çelişki bulunmadığını söylemiştir.