Ay ışığı altında senin yüzüne bakıyorum da oğlum,
Riyasız bir uykuya kapadığın kirpiklerin kaligrafi gibi.
Uyuyorsun, çünkü bana sarsılmaz bir güven duyuyorsun.